Category Archives: MANHAJ

Khutbah : Mengikuti Sunnah

Lainnya: Read the rest of this entry

KAIDAH PERSATUAN

35Persatuan adalah suatu kaidah dasar yang sangat agung dalam Islam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, “Kalian mengetahui bahwa termasuk kaidah dasar yang sangat agung dan merupakan landasan pokok agama Islam adalah bersatunya hati dan berkumpulnya kalimat serta perdamaian.”1

Al-Imam asy-Syaukani mengatakan, Read the rest of this entry

KAPAN DISEBUT SEBAGAI AHLI BID’AH?

Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: “Bid’ah yang menyebabkan pelakunya dinilai sebagai ahli hawa adalah bid’ah yang terkenal di kalangan para ulama ahli sunnah sebagai sebuah bid’ah yang jelas-jelas menyelisihi al-Qur’an dan Sunnah semisal bid’ah khawarij, rafidhah, qadariyyah, dan murjiah.”

(Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah jilid 35 hlm. 414, cetakan standar).

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah mengatakan: “Ahli bid’ah adalah orang yang memiliki kebiasaan melakukan hal yang bid’ah dalam agama, bukan hanya orang yang melakukan bid’ah meski bid’ah yang dia lakukan atau Read the rest of this entry

BUKU KARYA PENULIS INDONESIA

Buku

Buku

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita.

Allah Ta’ala berfirman:

وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

“Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat-nimat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya…” (QS. Ibrahim [14]: 34).1

Shalawat dan Salam atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat.

Di antara nikmat Allah kepada Read the rest of this entry

“MENGETAHUI KESESATAN ADALAH UNTUK MENGHINDARINYA”: MENEPIS KERANCUAN PEMIKIRAN HABIB RIZIEQ SHIHAB

manhaj salaf

manhaj salaf

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan nikmat di atas Sunnah dan menghindarkan kita dari jalan kesesatan. Semoga Allah menetapkan kita di atas kebenaran, di atas jalan yang ditempuh Rasulullah dan Sahabatnya.

Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar tercurah kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, keluarganya dan semua sahabatnya.

Ini adalah tulisan kami yang ketiga yang berkaitan dengan menepis kerancuan pemahaman Habib Rizieq Shihab (semoga Allah memberi petunjuk kepadanya). Kami berharap tulisan ini bermanfaat bagi penulis dan kaum muslimin. Kami juga berharap agar Allah menjadikan kita ikhlash dalam seluruh amalan kita.

Berkaitan dengan pernyataan Habib Rizieq Shihab pada suatu ceramahnya, yang berisi kerancuan yang banyak. Maka Read the rest of this entry

SEJARAH ISTILAH AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH: MELURUSKAN PEMAHAMAN HABIB RIZIEQ SHIHAB

Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Ahlus Sunnah wal Jama’ah

Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti Sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid’ah dalam agama.

Karena mereka adalah orang-orang yang ittiba’ (mengikuti) kepada Sunnah Rasulullah dan mengikuti Atsar (jejak Salaful Ummah), maka mereka juga disebut Ahlul Hadits, Ahlul Atsar dan Ahlul Ittiba’. Di samping itu, mereka juga dikatakan sebagai ath-Thaa-ifatul Manshuurah (golongan yang mendapatkan pertolongan Allah), al-Firqatun Naajiyah (golongan yang selamat), Ghurabaa’ (orang asing).1

Ahlus Sunnah wal Jama’ah dikatakan juga as-Salafiyyuun, karena mereka mengikuti manhaj Salafush Shalih dari Sahabat, Tabi’in dan Tabi’ut Tabi’in. Kemudian setiap orang yang mengikuti jejak mereka serta berjalan berdasarkan manhaj mereka –di sepanjang masa-, mereka ini disebut Salafi, karena dinisbatkan kepada Salaf.2

Penamaan Ahlus Sunnah wal Jama’ah telah ada pada generasi pertama umat Islam pada kurun yang dimuliakan Allah, yaitu Read the rest of this entry

%d blogger menyukai ini: